Translation

base/protip_8
English
Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it.
Key English Romanian State
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. Orașele se dezvoltă mai repede dacă toate afacerile sunt bine aprovizionate cu marfa necesară.
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. Atribuind vehiculele cu aceleași comenzi la aceeași rută le va face mult mai ușor de controlat pentru tine.
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. Încărcarea și descărcarea va lua mai mult timp dacă trenul este mai lung decât stația.
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. Viteza maximă a unui tren este limitată de cea mai înceată unitate.
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. Întreprinderile nu au acces la depozitele tale. Pentru a organiza transporturi, vei avea nevoie să construiești un terminal pentur încărcături sau o stație pentru trenuri.
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. Scopul primar al benzilor transportoare este de a lucra pe distanțe mici si a misca produse intre fabrici si mașini.
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. O întreprindere poate fi salvată de la faliment prin furnizarea de asistență financiară direct.
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. Livrările în exces pot duce la câștiguri mai puține și o cerere mai redusă.
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. Poți cumpăra vehicule similare folosind unealta de copiere din fereastra depurilor sau garajelor. Dacă vehiculul original are o rută atribuită deja, ea va fi de asemenea copiată.
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. Apasă {0} pentru a comuta la interfața de utilizator.
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. Tastele rapide pentru unealta selectată sunt afișate în colțul din dreapta jos.
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. Camioanele sunt excelente pentru transporturi de volum mic, pe rute scurte, în timpe ce trenurile sunt concepute pentru a construi rețele de lungă distanță cu o capacitate mult mai mare.
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. Ține apăsat {0} pentru a construi mai multe clădiri de același tip.
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. Apasă {0} pentru a vedea informații despre rețeua ta, precum conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. Ține apăsat {0} și dă click pentru a adăuga mai multe unități într-un format simultan.
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. Apasă {0} pentru a atribui simultan aceeași încărcătură pentru toate unitățile capabile de a o căra.
base/protip_9 Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera. Apasă și ține apăsat rotița mouseului sau apasă {0} pentru a roti camera.
base/pump.decoration#DisplayName Pump
base/pumpkin.decoration#DisplayName Pumpkin
base/quit_to_asset_editor_confirmation Are you sure you want to open asset editor without saving? Ești sigur că vrei să deschizi editorul de asset-uri fără să salvezi?
base/quit_to_desktop_confirmation Are you sure you want to quit to desktop without saving? Sigur dorești să părăsești jocul fără a salva?
base/quit_to_main_menu_confirmation Are you sure you want to exit to main menu without saving? Sigur dorești să intri în meniul principal fără a salva?
base/radio.item#DisplayName Radio
base/rail.pole#DisplayName Rail pole
base/rail_builder_tool_electrification Electrification: {0} Electrificare: {0}
base/rail_electrification_mode_left Left Stânga
base/rail_electrification_mode_none Off Oprit
base/rail_electrification_mode_right Right Dreapta
base/rail_signals.research#DisplayName Signals
base/rail_signals_2.research#DisplayName Signals II
base/railcars.research#DisplayName Railcars
Key English Romanian State
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. Orașele se dezvoltă mai repede dacă toate afacerile sunt bine aprovizionate cu marfa necesară.
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. Atribuind vehiculele cu aceleași comenzi la aceeași rută le va face mult mai ușor de controlat pentru tine.
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. Încărcarea și descărcarea va lua mai mult timp dacă trenul este mai lung decât stația.
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. Viteza maximă a unui tren este limitată de cea mai înceată unitate.
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. Întreprinderile nu au acces la depozitele tale. Pentru a organiza transporturi, vei avea nevoie să construiești un terminal pentur încărcături sau o stație pentru trenuri.
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. Scopul primar al benzilor transportoare este de a lucra pe distanțe mici si a misca produse intre fabrici si mașini.
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. O întreprindere poate fi salvată de la faliment prin furnizarea de asistență financiară direct.
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. Livrările în exces pot duce la câștiguri mai puține și o cerere mai redusă.
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. Poți cumpăra vehicule similare folosind unealta de copiere din fereastra depurilor sau garajelor. Dacă vehiculul original are o rută atribuită deja, ea va fi de asemenea copiată.
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. Apasă {0} pentru a comuta la interfața de utilizator.
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. Tastele rapide pentru unealta selectată sunt afișate în colțul din dreapta jos.
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. Camioanele sunt excelente pentru transporturi de volum mic, pe rute scurte, în timpe ce trenurile sunt concepute pentru a construi rețele de lungă distanță cu o capacitate mult mai mare.
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. Ține apăsat {0} pentru a construi mai multe clădiri de același tip.
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. Apasă {0} pentru a vedea informații despre rețeua ta, precum conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. Ține apăsat {0} și dă click pentru a adăuga mai multe unități într-un format simultan.
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. Apasă {0} pentru a atribui simultan aceeași încărcătură pentru toate unitățile capabile de a o căra.
base/protip_9 Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera. Apasă și ține apăsat rotița mouseului sau apasă {0} pentru a roti camera.
base/pt.names#DisplayName Portuguese
base/public_buildings.category#DisplayName Public buildings
base/publish_pack_checklist_window_content_publish_action Publish
base/publish_pack_checklist_window_content_publish_update_action Publish update
base/publish_pack_checklist_window_publish_action Publish
base/publish_pack_checklist_window_title Publishing checklist
base/publish_pack_window_legal_1 By submitting this item, you agree to the
base/publish_pack_window_legal_2 workshop terms of service.
base/pump.decoration#DisplayName Pump
base/pumpkin.decoration#DisplayName Pumpkin
base/quit_to_asset_editor_confirmation Are you sure you want to open asset editor without saving? Ești sigur că vrei să deschizi editorul de asset-uri fără să salvezi?
base/quit_to_desktop_confirmation Are you sure you want to quit to desktop without saving? Sigur dorești să părăsești jocul fără a salva?
base/quit_to_main_menu_confirmation Are you sure you want to exit to main menu without saving? Sigur dorești să intri în meniul principal fără a salva?

Loading…

User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it.
Apasă <b>SHIFT</b>{0} pentru a atribui simultan aceeași încărcătură pentru toate unitățile capabile de a o căra.
10 months ago
User avatar None

Source string changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Hold <b>SHIFT</b>{0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/protip_8
Flags
c-sharp-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
ro.strings.json, string 628