Language code pl
Aliased language codes plk, pol
Text direction Left to right
Plural: Default plural 36 translations
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural formula n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
User avatar andrewpey

New strings to translate

Voxel Tycoon / BasePolish

New strings to translate 6 days ago
User avatar andrewpey

Resource update

Voxel Tycoon / BasePolish

Resource update 6 days ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BasePolish

Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera.
Kliknij i przytrzymaj kółko myszy lub wciśnij <b>CTRL</b> + klawisze <b>WASD</b>{0} aby obrócić kamerę.
8 days ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BasePolish

Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it.
Przytrzymaj <b>SHIFT</b>{0}, aby jednocześnie dodać jeden rodzaj ładunku do wszystkich wagonów, które posiadają możliwość jego transportu.
8 days ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BasePolish

Hold down {0} and click to add several units to a consist at once.
Przytrzymaj {0} i kliknij, aby dodać wiele wagonó do składu.
8 days ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BasePolish

Hold down {0} and click to add several units to a consist at once.
Przytrzymaj <b>SHIFT</b>{0} i kliknij, aby dodać wiele wagonó do składu.
8 days ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BasePolish

Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles.
Wciśnij <b>ALT</b>{0}, aby zobaczyć więcej informacje o swojej sieci transportowej, takie jak zawartość magazynów i ładunki pojazdów.
8 days ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BasePolish

Hold {0} to build more than one of the same building.
Przytrzymaj <b>SHIFT</b>{0}, aby zbudować więcej niż jeden budynek za jednym razem.
8 days ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BasePolish

Press {0} to toggle the user interface.
Wciśnij <b>F1</b>{0}, aby włączyć/wyłączyć interfejs.
8 days ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BasePolish

Press {0} to rotate buildings before placing them.
Wciśnij <b>R</b>{0}, aby obrócić budynek przed wybudowaniem.
8 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity