Translation

base/protip_8
English
Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it.
Key English Thai State
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. เมืองจะพัฒนาได้เร็วขึ้นหากทุกธุรกิจได้รับสินค้าที่จำเป็น
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. การกำหนดยานพาหนะที่มีคำสั่งเดียวกันกับเส้นทางทั่วไปจะทำให้พวกมันควบคุมได้ง่ายขึ้นมาก
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. การโหลดและการขนถ่ายจะใช้เวลานานขึ้นหากขบวนรถไฟนั้นยาวกว่าสถานีมาก
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. ความเร็วสูงสุดของรถไฟจะถูกจำกัดโดยหน่วยที่ช้าที่สุด โปรดคิดก่อนจะนำโบกี้ไปพ่วง
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. ธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงคลังสินค้าของคุณได้โดยตรง ในการจัดการเรื่องการจัดส่งคุณจะต้องสร้างสถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟ
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. วัตถุประสงค์หลักของสายพานลำเลียงคือการขนส่งสินค้าในระยะทางสั้นๆ และเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างเครื่องจักรในโรงงาน
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. องค์กรร้านค้าสามารถหลีกเลี่ยงจากการล้มละลายโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. ปริมาณอุปทานส่วนเกินนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดลงและความต้องการสินค้าลดลง
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. คุณสามารถซื้อรถชนิดเดียวกันที่มีเส้นทางเหมือนๆกันได้โดยใช้เครื่องมือ copy คลิ๊กที่รถต้นแบบในวินโดว์โรงเก็บ
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. กดปุ่ม {0} เพิ่อเปิดปิดส่วน user interface
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. ปุ่มลัดสำหรับเครื่องมือที่เลือกจะแสดงที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. รถบรรทุกนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการส่งสินค้าปริมาณต่ำและเส้นทางสั้นกว่าในขณะที่รถไฟเหมาะสำหรับการวิ่งเครือข่ายเส้นทางไกลที่มีสินค้าหลากหลายและปริมาณสูงกว่ามาก
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. กดปุ่ม {0} ค้างเพื่อสร้างมากกว่าหนึ่งในอาคารในคราวเดียวกัน
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. กดปุ่ม {0} เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณเช่นเนื้อหาของคลังสินค้าและยานพาหนะมากมาย
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. กดปุ่ม {0} ค้าง และคลิกเม้าส์เพื่อเพิ่มหน่วยที่ต้องการหลายหน่วย จากการเลือกสร้างในครั้งเดียว
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. กดปุ่ม {0} ค้างเพื่อมอบหมายสินค้าเดียวกันให้กับทุกหน่วยงานที่สามารถบรรทุกได้
base/protip_9 Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera. คลิกและกดล้อเลื่อนของเมาส์ค้างไว้หรือกด {0} ปุ่มเพื่อหมุนกล้อง
base/pump.decoration#DisplayName Pump ปั๊มป์
base/pumpkin.decoration#DisplayName Pumpkin ฟักทอง
base/quit_to_asset_editor_confirmation Are you sure you want to open asset editor without saving? คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปิดตัวแก้ไขเนื้อหาโดยไม่บันทึก?
base/quit_to_desktop_confirmation Are you sure you want to quit to desktop without saving? คุณแน่ใจหรือว่าต้องการออกไปเดสก์ท็อปโดยไม่บันทึก?
base/quit_to_main_menu_confirmation Are you sure you want to exit to main menu without saving? คุณแน่ใจหรือว่าต้องการออกไปยังเมนูหลักโดยไม่บันทึก?
base/radio.item#DisplayName Radio วิทยุ
base/rail.pole#DisplayName Rail pole รางรถไฟ
base/rail_builder_tool_electrification Electrification: {0} รางจ่ายกระแสไฟฟ้า: {0}
base/rail_electrification_mode_left Left ฝั่่งซ้าย
base/rail_electrification_mode_none Off ปิด
base/rail_electrification_mode_right Right ฝั่งขวา
base/rail_signals.research#DisplayName Signals อาณัติสัญญาณ
base/rail_signals_2.research#DisplayName Signals II
base/railcars.research#DisplayName Railcars รถไฟขนส่งสินค้า
Key English Thai State
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. เมืองจะพัฒนาได้เร็วขึ้นหากทุกธุรกิจได้รับสินค้าที่จำเป็น
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. การกำหนดยานพาหนะที่มีคำสั่งเดียวกันกับเส้นทางทั่วไปจะทำให้พวกมันควบคุมได้ง่ายขึ้นมาก
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. การโหลดและการขนถ่ายจะใช้เวลานานขึ้นหากขบวนรถไฟนั้นยาวกว่าสถานีมาก
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. ความเร็วสูงสุดของรถไฟจะถูกจำกัดโดยหน่วยที่ช้าที่สุด โปรดคิดก่อนจะนำโบกี้ไปพ่วง
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. ธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงคลังสินค้าของคุณได้โดยตรง ในการจัดการเรื่องการจัดส่งคุณจะต้องสร้างสถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟ
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. วัตถุประสงค์หลักของสายพานลำเลียงคือการขนส่งสินค้าในระยะทางสั้นๆ และเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างเครื่องจักรในโรงงาน
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. องค์กรร้านค้าสามารถหลีกเลี่ยงจากการล้มละลายโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. ปริมาณอุปทานส่วนเกินนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดลงและความต้องการสินค้าลดลง
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. คุณสามารถซื้อรถชนิดเดียวกันที่มีเส้นทางเหมือนๆกันได้โดยใช้เครื่องมือ copy คลิ๊กที่รถต้นแบบในวินโดว์โรงเก็บ
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. กดปุ่ม {0} เพิ่อเปิดปิดส่วน user interface
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. ปุ่มลัดสำหรับเครื่องมือที่เลือกจะแสดงที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. รถบรรทุกนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการส่งสินค้าปริมาณต่ำและเส้นทางสั้นกว่าในขณะที่รถไฟเหมาะสำหรับการวิ่งเครือข่ายเส้นทางไกลที่มีสินค้าหลากหลายและปริมาณสูงกว่ามาก
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. กดปุ่ม {0} ค้างเพื่อสร้างมากกว่าหนึ่งในอาคารในคราวเดียวกัน
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. กดปุ่ม {0} เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณเช่นเนื้อหาของคลังสินค้าและยานพาหนะมากมาย
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. กดปุ่ม {0} ค้าง และคลิกเม้าส์เพื่อเพิ่มหน่วยที่ต้องการหลายหน่วย จากการเลือกสร้างในครั้งเดียว
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. กดปุ่ม {0} ค้างเพื่อมอบหมายสินค้าเดียวกันให้กับทุกหน่วยงานที่สามารถบรรทุกได้
base/protip_9 Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera. คลิกและกดล้อเลื่อนของเมาส์ค้างไว้หรือกด {0} ปุ่มเพื่อหมุนกล้อง
base/pt.names#DisplayName Portuguese
base/public_buildings.category#DisplayName Public buildings
base/publish_pack_checklist_window_content_publish_action Publish
base/publish_pack_checklist_window_content_publish_update_action Publish update
base/publish_pack_checklist_window_publish_action Publish
base/publish_pack_checklist_window_title Publishing checklist
base/publish_pack_window_legal_1 By submitting this item, you agree to the
base/publish_pack_window_legal_2 workshop terms of service.
base/pump.decoration#DisplayName Pump ปั๊มป์
base/pumpkin.decoration#DisplayName Pumpkin ฟักทอง
base/quit_to_asset_editor_confirmation Are you sure you want to open asset editor without saving? คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปิดตัวแก้ไขเนื้อหาโดยไม่บันทึก?
base/quit_to_desktop_confirmation Are you sure you want to quit to desktop without saving? คุณแน่ใจหรือว่าต้องการออกไปเดสก์ท็อปโดยไม่บันทึก?
base/quit_to_main_menu_confirmation Are you sure you want to exit to main menu without saving? คุณแน่ใจหรือว่าต้องการออกไปยังเมนูหลักโดยไม่บันทึก?

Loading…

User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseThai

Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it.
กดปุ่ม <b>SHIFT</b>{0} ค้างเพื่อมอบหมายสินค้าเดียวกันให้กับทุกหน่วยงานที่สามารถบรรทุกได้
2 months ago
User avatar None

Source string changed

Voxel Tycoon / BaseThai

Hold <b>SHIFT</b>{0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it.
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Thai
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/protip_8
Flags
c-sharp-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
th.strings.json, string 628