User avatar andrewpey

New strings to translate

Voxel Tycoon / BasePolish

New strings to translate a month ago
User avatar andrewpey

Resource update

Voxel Tycoon / BasePolish

Resource update a month ago
User avatar KuraiK4rasu

Translation changed

Voxel Tycoon / BasePolish

Chasing
Dynamiczne
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Click buildings or trees to attach lights
Kliknij na budynki lub drzewa, aby przyczepić oświetlenie
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Spectre
Tęcza
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Broken
Zepsute
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Phase {0}
Faza {0}
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Color {0}
Kolor {0}
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Happy Holidays!
Wesołych świąt!
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Blinking
Migające
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Straight wire
Proste lampki
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Light type
Rodzaj oświetlenia
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Tube Color
Kolor Tuby
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Colors
Kolory
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

<b>Share screenshots with the community!</b> We're super excited to see how you bring the holiday spirit into your tycoon empire.
<b>Dziel się zrzutami ekranu ze społecznością!</b> Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy, w jaki sposób wprowadzacie świąteczny klimat do swoich imperiów.
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

<b>Bring holiday cheer to your world!</b> Check the top left of your screen for new controls to toggle night and bring in a festive holiday ambiance. It's the perfect way to showcase your holiday decorations!
<b>Wprowadź świąteczną atmosferę do swojego świata!</b> Sprawdź lewy górny róg ekranu po nowe elementy zmieniające czas na noc i wprowadź świąteczny klimat. To idealny sposób na pokazanie Twoich dekoracji!
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

<b>Get ready to sparkle!</b> We've added a tool that lets you decorate your buildings with colorful string lights and vibrant neon tubes. Let's brighten up those short winter days!
<b>Przygotuj się na błysk!</b> Dodaliśmy narzędzie, które pozwala Ci na dekorowanie budynków kolorowymi światełkami świątecznymi i żywymi neonami. Rozjaśnijmy te krótkie zimowe dni!
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

from Voxel Tycoon Devs!
od deweloperów Voxel Tycoon!
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Happy holidays
Wesołych świąt
a month ago
User avatar KuraiK4rasu

New translation

Voxel Tycoon / BasePolish

Colorful
Kolorowe
a month ago

Search