Translation

base/protip_7
English
Hold down {0} and click to add several units to a consist at once.
Key English Thai State
base/protip_10 The maximum size of your bank loan increases slowly over time. It can prove especially useful if your company is experiencing financial difficulties or needs to quickly expand. การยืมสินเชื่อสูงสุดจากธนาคารของคุณ ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไป หากไม่มีรายได้ที่เหมาะสมบริษัทของคุณอาจประสบปัญหาทางการเงินได้
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. เมืองจะพัฒนาได้เร็วขึ้นหากทุกธุรกิจได้รับสินค้าที่จำเป็น
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. การกำหนดยานพาหนะที่มีคำสั่งเดียวกันกับเส้นทางทั่วไปจะทำให้พวกมันควบคุมได้ง่ายขึ้นมาก
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. การโหลดและการขนถ่ายจะใช้เวลานานขึ้นหากขบวนรถไฟนั้นยาวกว่าสถานีมาก
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. ความเร็วสูงสุดของรถไฟจะถูกจำกัดโดยหน่วยที่ช้าที่สุด โปรดคิดก่อนจะนำโบกี้ไปพ่วง
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. ธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงคลังสินค้าของคุณได้โดยตรง ในการจัดการเรื่องการจัดส่งคุณจะต้องสร้างสถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟ
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. วัตถุประสงค์หลักของสายพานลำเลียงคือการขนส่งสินค้าในระยะทางสั้นๆ และเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างเครื่องจักรในโรงงาน
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. องค์กรร้านค้าสามารถหลีกเลี่ยงจากการล้มละลายโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. ปริมาณอุปทานส่วนเกินนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดลงและความต้องการสินค้าลดลง
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. คุณสามารถซื้อรถชนิดเดียวกันที่มีเส้นทางเหมือนๆกันได้โดยใช้เครื่องมือ copy คลิ๊กที่รถต้นแบบในวินโดว์โรงเก็บ
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. กดปุ่ม {0} เพิ่อเปิดปิดส่วน user interface
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. ปุ่มลัดสำหรับเครื่องมือที่เลือกจะแสดงที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. รถบรรทุกนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการส่งสินค้าปริมาณต่ำและเส้นทางสั้นกว่าในขณะที่รถไฟเหมาะสำหรับการวิ่งเครือข่ายเส้นทางไกลที่มีสินค้าหลากหลายและปริมาณสูงกว่ามาก
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. กดปุ่ม {0} ค้างเพื่อสร้างมากกว่าหนึ่งในอาคารในคราวเดียวกัน
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. กดปุ่ม {0} เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณเช่นเนื้อหาของคลังสินค้าและยานพาหนะมากมาย
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. กดปุ่ม {0} ค้าง และคลิกเม้าส์เพื่อเพิ่มหน่วยที่ต้องการหลายหน่วย จากการเลือกสร้างในครั้งเดียว
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. กดปุ่ม {0} ค้างเพื่อมอบหมายสินค้าเดียวกันให้กับทุกหน่วยงานที่สามารถบรรทุกได้
base/protip_9 Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera. คลิกและกดล้อเลื่อนของเมาส์ค้างไว้หรือกด {0} ปุ่มเพื่อหมุนกล้อง
base/pump.decoration#DisplayName Pump ปั๊มป์
base/pumpkin.decoration#DisplayName Pumpkin ฟักทอง
base/quit_to_asset_editor_confirmation Are you sure you want to open asset editor without saving? คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปิดตัวแก้ไขเนื้อหาโดยไม่บันทึก?
base/quit_to_desktop_confirmation Are you sure you want to quit to desktop without saving? คุณแน่ใจหรือว่าต้องการออกไปเดสก์ท็อปโดยไม่บันทึก?
base/quit_to_main_menu_confirmation Are you sure you want to exit to main menu without saving? คุณแน่ใจหรือว่าต้องการออกไปยังเมนูหลักโดยไม่บันทึก?
base/radio.item#DisplayName Radio วิทยุ
base/rail.pole#DisplayName Rail pole รางรถไฟ
base/rail_builder_tool_electrification Electrification: {0} รางจ่ายกระแสไฟฟ้า: {0}
base/rail_electrification_mode_left Left ฝั่่งซ้าย
base/rail_electrification_mode_none Off ปิด
base/rail_electrification_mode_right Right ฝั่งขวา
base/rail_signals.research#DisplayName Signals อาณัติสัญญาณ
base/rail_signals_2.research#DisplayName Signals II
Key English Thai State
base/protip_10 The maximum size of your bank loan increases slowly over time. It can prove especially useful if your company is experiencing financial difficulties or needs to quickly expand. การยืมสินเชื่อสูงสุดจากธนาคารของคุณ ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไป หากไม่มีรายได้ที่เหมาะสมบริษัทของคุณอาจประสบปัญหาทางการเงินได้
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. เมืองจะพัฒนาได้เร็วขึ้นหากทุกธุรกิจได้รับสินค้าที่จำเป็น
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. การกำหนดยานพาหนะที่มีคำสั่งเดียวกันกับเส้นทางทั่วไปจะทำให้พวกมันควบคุมได้ง่ายขึ้นมาก
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. การโหลดและการขนถ่ายจะใช้เวลานานขึ้นหากขบวนรถไฟนั้นยาวกว่าสถานีมาก
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. ความเร็วสูงสุดของรถไฟจะถูกจำกัดโดยหน่วยที่ช้าที่สุด โปรดคิดก่อนจะนำโบกี้ไปพ่วง
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. ธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงคลังสินค้าของคุณได้โดยตรง ในการจัดการเรื่องการจัดส่งคุณจะต้องสร้างสถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟ
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. วัตถุประสงค์หลักของสายพานลำเลียงคือการขนส่งสินค้าในระยะทางสั้นๆ และเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างเครื่องจักรในโรงงาน
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. องค์กรร้านค้าสามารถหลีกเลี่ยงจากการล้มละลายโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. ปริมาณอุปทานส่วนเกินนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดลงและความต้องการสินค้าลดลง
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. คุณสามารถซื้อรถชนิดเดียวกันที่มีเส้นทางเหมือนๆกันได้โดยใช้เครื่องมือ copy คลิ๊กที่รถต้นแบบในวินโดว์โรงเก็บ
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. กดปุ่ม {0} เพิ่อเปิดปิดส่วน user interface
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. ปุ่มลัดสำหรับเครื่องมือที่เลือกจะแสดงที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. รถบรรทุกนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการส่งสินค้าปริมาณต่ำและเส้นทางสั้นกว่าในขณะที่รถไฟเหมาะสำหรับการวิ่งเครือข่ายเส้นทางไกลที่มีสินค้าหลากหลายและปริมาณสูงกว่ามาก
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. กดปุ่ม {0} ค้างเพื่อสร้างมากกว่าหนึ่งในอาคารในคราวเดียวกัน
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. กดปุ่ม {0} เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณเช่นเนื้อหาของคลังสินค้าและยานพาหนะมากมาย
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. กดปุ่ม {0} ค้าง และคลิกเม้าส์เพื่อเพิ่มหน่วยที่ต้องการหลายหน่วย จากการเลือกสร้างในครั้งเดียว
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. กดปุ่ม {0} ค้างเพื่อมอบหมายสินค้าเดียวกันให้กับทุกหน่วยงานที่สามารถบรรทุกได้
base/protip_9 Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera. คลิกและกดล้อเลื่อนของเมาส์ค้างไว้หรือกด {0} ปุ่มเพื่อหมุนกล้อง
base/pt.names#DisplayName Portuguese
base/public_buildings.category#DisplayName Public buildings
base/publish_pack_checklist_window_content_publish_action Publish
base/publish_pack_checklist_window_content_publish_update_action Publish update
base/publish_pack_checklist_window_publish_action Publish
base/publish_pack_checklist_window_title Publishing checklist
base/publish_pack_window_legal_1 By submitting this item, you agree to the
base/publish_pack_window_legal_2 workshop terms of service.
base/pump.decoration#DisplayName Pump ปั๊มป์
base/pumpkin.decoration#DisplayName Pumpkin ฟักทอง
base/quit_to_asset_editor_confirmation Are you sure you want to open asset editor without saving? คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปิดตัวแก้ไขเนื้อหาโดยไม่บันทึก?
base/quit_to_desktop_confirmation Are you sure you want to quit to desktop without saving? คุณแน่ใจหรือว่าต้องการออกไปเดสก์ท็อปโดยไม่บันทึก?

Loading…

User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseThai

Hold down {0} and click to add several units to a consist at once.
กดปุ่ม <b>SHIFT</b>{0} ค้าง และคลิกเม้าส์เพื่อเพิ่มหน่วยที่ต้องการหลายหน่วย จากการเลือกสร้างในครั้งเดียว
2 months ago
User avatar None

Source string changed

Voxel Tycoon / BaseThai

Hold down <b>SHIFT</b>{0} and click to add several units to a consist at once.
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Thai
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/protip_7
Flags
c-sharp-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
th.strings.json, string 627