Translation

base/tutorials_getting_started_buy_truck_step
English
Alright, it's time to start building your fleet.
Key English Serbian State
base/tutorials_getting_started_build_mine_step_4 Press {0} to rotate the building before construction. Притисните {0} да бисте ротирали зграду пре изградње.
base/tutorials_getting_started_build_mine_step_title Build a mine Направи рудник
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step In the same way, you will need to build a station near a customer in a city where you'll sell the mined coal. На исти начин морате да направите станицу близу купца у граду који жели угаљ.
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_1 You can build a station over existing roads, if there is enough space. Можете направити станицу преко постојећих путева, ако има довољно места.
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_2 Select {0} / {1} in the toolbar to see the available stations Изаберите {0} / {1} у траци са алатима да видите доступне станице
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_3 Select {0} from the opened window to start building Изаберите {0} у отвореном прозору да почнете изградњу
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_4 Build the station in range of the heating plant Направите станицу у близини топлане
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_5 Press {0} to rotate the building before construction. Притисните {0} да бисте ротирали зграду пре изградње.
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_title Build a station near customer Направите станицу близу купца
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step Now you need to build a station near the mine where trucks can be loaded with coal to deliver it to a customer - a heating plant. Сада морате да направите станицу близу рудника где ће камиони узимати угаљ, и даље га достављати купцу, односно топлани.
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step_1 Select {0} / {1} in the toolbar to see the available stations Изаберите {0} / {1} у траци са алатима да видите доступне станице
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step_2 Select {0} from the opened window to start building Изаберите {0} у отвореном прозору да почнете изградњу
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step_3 Build the station in range of the mine Направите станицу у околини рудника
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step_4 You can tell if a building is in range of the station by looking on its color. If it has become vivid - you're golden! Можете видети да ли је објекат у близини станице на основу боје. Ако је обојено, онда је све супер!
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step_title Build a station near the mine Направите станицу близу рудника
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step Alright, it's time to start building your fleet. У реду, сада је време да купите први камион!
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step_1 Click on the garage Кликните на гаражу
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step_2 Click {0} in the garage window to see the available vehicles Кликните на {0} у гаражи да видите возила доступна за куповину
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step_3 Select a truck which can carry coal (you can see that on the top of cards) Изаберите камион који може да преноси угаљ (то можете да видите у горњем делу сличице)
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step_4 Click the green <b>Buy</b> button at the bottom to confirm the purchase Кликните на <b>Купи</b> дугме на дну да потврдите куповину
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step_title Buy your first truck Купите први камион
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step Try to complete the following actions to get comfortable with the game camera: Пробајте ово да бисте се упознали са контролама камере:
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step_1 Hold the <b>Right Mouse Button</b> and drag the mouse to move camera around Држите <b>Десни Клик</b> и превиците миш да померате камеру
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step_2 Use the <b>Scroll Wheel</b> to zoom in and out Користите <b>Точкић</b> да зумирате
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step_3 Hold the <b>Scroll Wheel</b> and drag the mouse to rotate camera Држите <b>Точкић</b> и превуците миш да ротирате камеру
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step_4 You can also control the camera with the keyboard using {0}, {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, and {6} key combinations. Можете такође да контролишете камеру преко тастера {0}, {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, и {6}.
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step_title Learn how to control the camera Научите како да контролишете камеру
base/tutorials_getting_started_connect_stations_with_road_step Now connect your stations with a road. Сада повежите ваше станице путем.
base/tutorials_getting_started_connect_stations_with_road_step_1 Select {0} / {1} in the toolbar to see the available types of road Изаберите {0} / {1} у траци са алатима да видите доступне типове путева
base/tutorials_getting_started_connect_stations_with_road_step_2 Select {0} from the opened window Изаберите {0} у отвореном прозору
base/tutorials_getting_started_connect_stations_with_road_step_3 Click on the road end near one of stations to start laying a road Кликните на крај пута близу станице да почнете изградњу
Key English Serbian State
base/tutorials_getting_started_build_mine_step_4 Press {0} to rotate the building before construction. Притисните {0} да бисте ротирали зграду пре изградње.
base/tutorials_getting_started_build_mine_step_title Build a mine Направи рудник
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step In the same way, you will need to build a station near a customer in a city where you'll sell the mined coal. На исти начин морате да направите станицу близу купца у граду који жели угаљ.
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_1 You can build a station over existing roads, if there is enough space. Можете направити станицу преко постојећих путева, ако има довољно места.
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_2 Select {0} / {1} in the toolbar to see the available stations Изаберите {0} / {1} у траци са алатима да видите доступне станице
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_3 Select {0} from the opened window to start building Изаберите {0} у отвореном прозору да почнете изградњу
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_4 Build the station in range of the heating plant Направите станицу у близини топлане
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_5 Press {0} to rotate the building before construction. Притисните {0} да бисте ротирали зграду пре изградње.
base/tutorials_getting_started_build_station_near_customer_step_title Build a station near customer Направите станицу близу купца
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step Now you need to build a station near the mine where trucks can be loaded with coal to deliver it to a customer - a heating plant. Сада морате да направите станицу близу рудника где ће камиони узимати угаљ, и даље га достављати купцу, односно топлани.
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step_1 Select {0} / {1} in the toolbar to see the available stations Изаберите {0} / {1} у траци са алатима да видите доступне станице
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step_2 Select {0} from the opened window to start building Изаберите {0} у отвореном прозору да почнете изградњу
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step_3 Build the station in range of the mine Направите станицу у околини рудника
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step_4 You can tell if a building is in range of the station by looking on its color. If it has become vivid - you're golden! Можете видети да ли је објекат у близини станице на основу боје. Ако је обојено, онда је све супер!
base/tutorials_getting_started_build_station_near_mine_step_title Build a station near the mine Направите станицу близу рудника
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step Alright, it's time to start building your fleet. У реду, сада је време да купите први камион!
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step_1 Click on the garage Кликните на гаражу
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step_2 Click {0} in the garage window to see the available vehicles Кликните на {0} у гаражи да видите возила доступна за куповину
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step_3 Select a truck which can carry coal (you can see that on the top of cards) Изаберите камион који може да преноси угаљ (то можете да видите у горњем делу сличице)
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step_4 Click the green <b>Buy</b> button at the bottom to confirm the purchase Кликните на <b>Купи</b> дугме на дну да потврдите куповину
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step_title Buy your first truck Купите први камион
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step Try to complete the following actions to get comfortable with the game camera: Пробајте ово да бисте се упознали са контролама камере:
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step_1 Hold the <b>Right Mouse Button</b> and drag the mouse to move camera around Држите <b>Десни Клик</b> и превиците миш да померате камеру
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step_2 Use the <b>Scroll Wheel</b> to zoom in and out Користите <b>Точкић</b> да зумирате
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step_3 Hold the <b>Scroll Wheel</b> and drag the mouse to rotate camera Држите <b>Точкић</b> и превуците миш да ротирате камеру
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step_4 You can also control the camera with the keyboard using {0}, {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, and {6} key combinations. Можете такође да контролишете камеру преко тастера {0}, {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, и {6}.
base/tutorials_getting_started_camera_controls_step_title Learn how to control the camera Научите како да контролишете камеру
base/tutorials_getting_started_connect_stations_with_road_step Now connect your stations with a road. Сада повежите ваше станице путем.
base/tutorials_getting_started_connect_stations_with_road_step_1 Select {0} / {1} in the toolbar to see the available types of road Изаберите {0} / {1} у траци са алатима да видите доступне типове путева
base/tutorials_getting_started_connect_stations_with_road_step_2 Select {0} from the opened window Изаберите {0} у отвореном прозору

Loading…

User avatar stankovictab

New translation

Voxel Tycoon / BaseSerbian

Alright, it's time to start building your fleet.
У реду, сада је време да купите први камион!
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/tutorials_getting_started_buy_truck_step
Flags
c-sharp-format
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
sr.strings.json, string 1230