Translation

base/protip_5
English
Hold {0} to build more than one of the same building.
Key English Serbian State
base/pro_tip Pro Tip: Савет:
base/protip_1 Press {0} to rotate buildings before placing them. Кликни {0} за ротацију зграда.
base/protip_10 The maximum size of your bank loan increases slowly over time. It can prove especially useful if your company is experiencing financial difficulties or needs to quickly expand. Максималан кредит се временом повећава. Може доста да помогне ако компанија пролази кроз тежак период или хоће брзу експанзију.
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. Насеља се брже развијају ако су сви бизниси довољно снабдевани.
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. Возила са истим наредбама могу да се ставе у заједничку руту за лакшу контролу.
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. Утовар и истовар могу да трају дуже ако је воз дужи од станице.
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. Максимална брзина воза зависи од његове најспорије јединице.
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. Бизниси немају приступ складиштима. За доставу је потребан пут или железничка станица у близини.
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. Главна улога покретних трака је да транспортују терет на кратке путање, и пребацају производе између машина фабрике.
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. Бизнис може да се избави из банкрота директном финансијском помоћи.
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. Превише достављеног материјала може да доведе до мањег наплаћивања и потражње за исти.
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. Можете купити слична возила копирањем возила у депоу или гаражи. Ако оригинално возило већ има руту, она ће такође бити копирана.
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. Кликни {0} за искључивање интерфејса.
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. Тастери за одабран алат су на десној страни екрана.
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. Камиони су одлични за мање количине и краће путање, док су возови више за дугачке и густе мреже.
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. Држи {0} да направиш више истих зграда.
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. Кликни {0} да видиш више информација о својој мрежи, као који су материјали у складиштима и возилима.
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. Држи {0} да додаш више јединица на исто возило.
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. Држи {0} да у исто време додаш исти терет свим јединицама које могу да га превозе.
base/protip_9 Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera. Кликни и држи точкић или кликни {0} да ротираш камеру.
base/pump.decoration#DisplayName Pump Пумпа
base/pumpkin.decoration#DisplayName Pumpkin Бундева
base/quit_to_asset_editor_confirmation Are you sure you want to open asset editor without saving? Да ли си сигуран да желиш да покренеш едитор макета без чувања игре?
base/quit_to_desktop_confirmation Are you sure you want to quit to desktop without saving? Да ли сте сигурни да желите изаћи из игрице пре чувања игре?
base/quit_to_main_menu_confirmation Are you sure you want to exit to main menu without saving? Да ли сте сигурни да желите изаћи у главни мени пре чувања игре?
base/radio.item#DisplayName Radio Радио
base/rail.pole#DisplayName Rail pole Шински стуб
base/rail_builder_tool_electrification Electrification: {0} Струјна мрежа: {0}
base/rail_electrification_mode_left Left Лево
base/rail_electrification_mode_none Off Искљ.
base/rail_electrification_mode_right Right Десно
Key English Serbian State
base/protip_1 Press {0} to rotate buildings before placing them. Кликни {0} за ротацију зграда.
base/protip_10 The maximum size of your bank loan increases slowly over time. It can prove especially useful if your company is experiencing financial difficulties or needs to quickly expand. Максималан кредит се временом повећава. Може доста да помогне ако компанија пролази кроз тежак период или хоће брзу експанзију.
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. Насеља се брже развијају ако су сви бизниси довољно снабдевани.
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. Возила са истим наредбама могу да се ставе у заједничку руту за лакшу контролу.
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. Утовар и истовар могу да трају дуже ако је воз дужи од станице.
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. Максимална брзина воза зависи од његове најспорије јединице.
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. Бизниси немају приступ складиштима. За доставу је потребан пут или железничка станица у близини.
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. Главна улога покретних трака је да транспортују терет на кратке путање, и пребацају производе између машина фабрике.
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. Бизнис може да се избави из банкрота директном финансијском помоћи.
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. Превише достављеног материјала може да доведе до мањег наплаћивања и потражње за исти.
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. Можете купити слична возила копирањем возила у депоу или гаражи. Ако оригинално возило већ има руту, она ће такође бити копирана.
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. Кликни {0} за искључивање интерфејса.
base/protip_20 You can create up to 10 camera bookmarks for easy navigation. Bookmark a camera position using {0}, {1}, etc., and then quickly revisit your saved views by pressing {2}, {3}, etc.
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. Тастери за одабран алат су на десној страни екрана.
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. Камиони су одлични за мање количине и краће путање, док су возови више за дугачке и густе мреже.
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. Држи {0} да направиш више истих зграда.
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. Кликни {0} да видиш више информација о својој мрежи, као који су материјали у складиштима и возилима.
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. Држи {0} да додаш више јединица на исто возило.
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. Држи {0} да у исто време додаш исти терет свим јединицама које могу да га превозе.
base/protip_9 Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera. Кликни и држи точкић или кликни {0} да ротираш камеру.
base/pt.names#DisplayName Portuguese
base/public_buildings.category#DisplayName Public buildings
base/publish_pack_checklist_window_content_publish_action Publish Објави
base/publish_pack_checklist_window_content_publish_update_action Publish update Објави ажурирање
base/publish_pack_checklist_window_publish_action Publish Објави
base/publish_pack_checklist_window_title Publishing checklist Листа верификација пре објаве
base/publish_pack_window_legal_1 By submitting this item, you agree to the Постављајући ово, у сагласности сте са
base/publish_pack_window_legal_2 workshop terms of service. условима услуге Steam Workshop-а.
base/pump.decoration#DisplayName Pump Пумпа
base/pumpkin.decoration#DisplayName Pumpkin Бундева

Loading…

User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseSerbian

Hold {0} to build more than one of the same building.
Држи <b>SHIFT</b>{0} да направиш више истих зграда.
a year ago
User avatar None

Source string changed

Voxel Tycoon / BaseSerbian

Hold <b>SHIFT</b>{0} to build more than one of the same building.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/protip_5
Flags
c-sharp-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
sr.strings.json, string 625