Translation

base/protip_6
English
Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles.
Key English Romanian State
base/protip_1 Press {0} to rotate buildings before placing them. Apasă {0} pentru a roti clădirile înainte de a le plasa.
base/protip_10 The maximum size of your bank loan increases slowly over time. It can prove especially useful if your company is experiencing financial difficulties or needs to quickly expand. Capaciatea maxima a împrumutului bancar crește încet între timp. Ea se poate dovedi folositoare în special când compania ta experimentează dificultăți financiare sau are nevoie de o expansiune rapidă.
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. Orașele se dezvoltă mai repede dacă toate afacerile sunt bine aprovizionate cu marfa necesară.
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. Atribuind vehiculele cu aceleași comenzi la aceeași rută le va face mult mai ușor de controlat pentru tine.
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. Încărcarea și descărcarea va lua mai mult timp dacă trenul este mai lung decât stația.
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. Viteza maximă a unui tren este limitată de cea mai înceată unitate.
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. Întreprinderile nu au acces la depozitele tale. Pentru a organiza transporturi, vei avea nevoie să construiești un terminal pentur încărcături sau o stație pentru trenuri.
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. Scopul primar al benzilor transportoare este de a lucra pe distanțe mici si a misca produse intre fabrici si mașini.
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. O întreprindere poate fi salvată de la faliment prin furnizarea de asistență financiară direct.
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. Livrările în exces pot duce la câștiguri mai puține și o cerere mai redusă.
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. Poți cumpăra vehicule similare folosind unealta de copiere din fereastra depurilor sau garajelor. Dacă vehiculul original are o rută atribuită deja, ea va fi de asemenea copiată.
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. Apasă {0} pentru a comuta la interfața de utilizator.
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. Tastele rapide pentru unealta selectată sunt afișate în colțul din dreapta jos.
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. Camioanele sunt excelente pentru transporturi de volum mic, pe rute scurte, în timpe ce trenurile sunt concepute pentru a construi rețele de lungă distanță cu o capacitate mult mai mare.
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. Ține apăsat {0} pentru a construi mai multe clădiri de același tip.
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. Apasă {0} pentru a vedea informații despre rețeua ta, precum conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. Ține apăsat {0} și dă click pentru a adăuga mai multe unități într-un format simultan.
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. Apasă {0} pentru a atribui simultan aceeași încărcătură pentru toate unitățile capabile de a o căra.
base/protip_9 Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera. Apasă și ține apăsat rotița mouseului sau apasă {0} pentru a roti camera.
base/pump.decoration#DisplayName Pump
base/pumpkin.decoration#DisplayName Pumpkin
base/quit_to_asset_editor_confirmation Are you sure you want to open asset editor without saving? Ești sigur că vrei să deschizi editorul de asset-uri fără să salvezi?
base/quit_to_desktop_confirmation Are you sure you want to quit to desktop without saving? Sigur dorești să părăsești jocul fără a salva?
base/quit_to_main_menu_confirmation Are you sure you want to exit to main menu without saving? Sigur dorești să intri în meniul principal fără a salva?
base/radio.item#DisplayName Radio
base/rail.pole#DisplayName Rail pole
base/rail_builder_tool_electrification Electrification: {0} Electrificare: {0}
base/rail_electrification_mode_left Left Stânga
base/rail_electrification_mode_none Off Oprit
base/rail_electrification_mode_right Right Dreapta
base/rail_signals.research#DisplayName Signals
Key English Romanian State
base/protip_10 The maximum size of your bank loan increases slowly over time. It can prove especially useful if your company is experiencing financial difficulties or needs to quickly expand. Capaciatea maxima a împrumutului bancar crește încet între timp. Ea se poate dovedi folositoare în special când compania ta experimentează dificultăți financiare sau are nevoie de o expansiune rapidă.
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. Orașele se dezvoltă mai repede dacă toate afacerile sunt bine aprovizionate cu marfa necesară.
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. Atribuind vehiculele cu aceleași comenzi la aceeași rută le va face mult mai ușor de controlat pentru tine.
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. Încărcarea și descărcarea va lua mai mult timp dacă trenul este mai lung decât stația.
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. Viteza maximă a unui tren este limitată de cea mai înceată unitate.
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. Întreprinderile nu au acces la depozitele tale. Pentru a organiza transporturi, vei avea nevoie să construiești un terminal pentur încărcături sau o stație pentru trenuri.
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. Scopul primar al benzilor transportoare este de a lucra pe distanțe mici si a misca produse intre fabrici si mașini.
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. O întreprindere poate fi salvată de la faliment prin furnizarea de asistență financiară direct.
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. Livrările în exces pot duce la câștiguri mai puține și o cerere mai redusă.
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. Poți cumpăra vehicule similare folosind unealta de copiere din fereastra depurilor sau garajelor. Dacă vehiculul original are o rută atribuită deja, ea va fi de asemenea copiată.
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. Apasă {0} pentru a comuta la interfața de utilizator.
base/protip_20 You can create up to 10 camera bookmarks for easy navigation. Bookmark a camera position using {0}, {1}, etc., and then quickly revisit your saved views by pressing {2}, {3}, etc.
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. Tastele rapide pentru unealta selectată sunt afișate în colțul din dreapta jos.
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. Camioanele sunt excelente pentru transporturi de volum mic, pe rute scurte, în timpe ce trenurile sunt concepute pentru a construi rețele de lungă distanță cu o capacitate mult mai mare.
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. Ține apăsat {0} pentru a construi mai multe clădiri de același tip.
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. Apasă {0} pentru a vedea informații despre rețeua ta, precum conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. Ține apăsat {0} și dă click pentru a adăuga mai multe unități într-un format simultan.
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. Apasă {0} pentru a atribui simultan aceeași încărcătură pentru toate unitățile capabile de a o căra.
base/protip_9 Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera. Apasă și ține apăsat rotița mouseului sau apasă {0} pentru a roti camera.
base/pt.names#DisplayName Portuguese
base/public_buildings.category#DisplayName Public buildings
base/publish_pack_checklist_window_content_publish_action Publish
base/publish_pack_checklist_window_content_publish_update_action Publish update
base/publish_pack_checklist_window_publish_action Publish
base/publish_pack_checklist_window_title Publishing checklist
base/publish_pack_window_legal_1 By submitting this item, you agree to the
base/publish_pack_window_legal_2 workshop terms of service.
base/pump.decoration#DisplayName Pump
base/pumpkin.decoration#DisplayName Pumpkin
base/quit_to_asset_editor_confirmation Are you sure you want to open asset editor without saving? Ești sigur că vrei să deschizi editorul de asset-uri fără să salvezi?
User avatar kara

Suggestion added

Apasă <b>ALT</b> pentru a vedea mai multe informații despre rețeaua ta, cum ar fi conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.

Suggested change:

Apasă {0}<b>ALT</b> pentru a vedea mai multe informații despre rețeaua ta, precum ar fi conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.

Failing checks:

C# format 2 years ago
User avatar CookieDog

Suggestion added

Apasă <b>ALT</b> pentru a vedea informații despre rețeaua ta, precum conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor

Suggested change:

Apasă {0}<b>ALT</b> pentru a vedea informații despre rețeaua ta, precum conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.

Failing checks:

C# format 3 years ago

Loading…

User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles.
Apasă <b>ALT</b>{0} pentru a vedea informații despre rețeua ta, precum conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.
a year ago
User avatar None

Source string changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Press <b>ALT</b>{0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles.
a year ago
User avatar kara

Suggestion added

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles.
Apasă <b>ALT</b> pentru a vedea mai multe informații despre rețeaua ta, cum ar fi conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.
2 years ago
User avatar CookieDog

Suggestion added

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles.
Apasă <b>ALT</b> pentru a vedea informații despre rețeaua ta, precum conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/protip_6
Flags
c-sharp-format
String age
3 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
ro.strings.json, string 626