Translation

base/protip_12
English
Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control.
Key English Romanian State
base/power Power Putere
base/power_units Power units Unități putere
base/powered Powered Alimentat
base/pre_signal Pre-Signal Pre-Semnal
base/pre_signal_info While ordinary signals simply prevent trains from entering occupied blocks, pre-signals act more like relays. They display the same indication as the next block down the track, while also protecting their own. They have three possible indications - red and green, same as a block signal, but also yellow, which is more complex but has powerful implications.

When used at junctions, pre-signals can be used to govern multiple paths. They show green when all paths are clear, yellow when one or more are occupied, and red when all are occupied. A train arriving at this signal will not proceed until the specific route it's taking through the junction has a clear block, allowing for even the most complicated track layouts to function safely.
În timp ce semnalele ordinare previn trenul din a intra într-o secțiune ocupată, pre-semnalele acționează mai mult ca releuri. Ele afișează aceleași indicații pentru secțiunea de șină ce continuă, în timp ce de asemenea o protejează pe a lor. Eșe au tri posibile instrucțiuni - roșu și verde, la fel ca un semnal normal, dar și galben, care este mult mai complex dar având implicații puternice.

Când sunt folosite în intersecții, pre-semnalele pot fi folosite pentru ca controla multiple căi. Ele arată verde cand toate căile sunt libere, galben când una sau mai multe sunt ocupate și roșu cand toate sunt ocupate. Un tren care ajunge la acest semnal nu va continua până când ruta specificată pe care trebuie s-o urmeze prin intersecție are o secțiune liberă, permițând până și cele mai complicate scheme de șine să funcționeze în siguranță.
base/precise_mode Precise mode Modul precis
base/preloader_cant_load_saved_game Can't load saved game Nu se poate încărca jocul salvat
base/preloader_loading_saved_game Loading saved game… Se încarcă jocul salvat...
base/press.device#DisplayName Press
base/prevent_business_from_closing Prevent business from closing Previne închiderea afacerii
base/previous_month Previous month Luna anterioară
base/pro_tip Pro Tip: Sfat:
base/protip_1 Press {0} to rotate buildings before placing them. Apasă {0} pentru a roti clădirile înainte de a le plasa.
base/protip_10 The maximum size of your bank loan increases slowly over time. It can prove especially useful if your company is experiencing financial difficulties or needs to quickly expand. Capaciatea maxima a împrumutului bancar crește încet între timp. Ea se poate dovedi folositoare în special când compania ta experimentează dificultăți financiare sau are nevoie de o expansiune rapidă.
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. Orașele se dezvoltă mai repede dacă toate afacerile sunt bine aprovizionate cu marfa necesară.
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. Atribuind vehiculele cu aceleași comenzi la aceeași rută le va face mult mai ușor de controlat pentru tine.
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. Încărcarea și descărcarea va lua mai mult timp dacă trenul este mai lung decât stația.
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. Viteza maximă a unui tren este limitată de cea mai înceată unitate.
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. Întreprinderile nu au acces la depozitele tale. Pentru a organiza transporturi, vei avea nevoie să construiești un terminal pentur încărcături sau o stație pentru trenuri.
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. Scopul primar al benzilor transportoare este de a lucra pe distanțe mici si a misca produse intre fabrici si mașini.
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. O întreprindere poate fi salvată de la faliment prin furnizarea de asistență financiară direct.
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. Livrările în exces pot duce la câștiguri mai puține și o cerere mai redusă.
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. Poți cumpăra vehicule similare folosind unealta de copiere din fereastra depurilor sau garajelor. Dacă vehiculul original are o rută atribuită deja, ea va fi de asemenea copiată.
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. Apasă {0} pentru a comuta la interfața de utilizator.
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. Tastele rapide pentru unealta selectată sunt afișate în colțul din dreapta jos.
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. Camioanele sunt excelente pentru transporturi de volum mic, pe rute scurte, în timpe ce trenurile sunt concepute pentru a construi rețele de lungă distanță cu o capacitate mult mai mare.
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. Ține apăsat {0} pentru a construi mai multe clădiri de același tip.
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. Apasă {0} pentru a vedea informații despre rețeua ta, precum conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. Ține apăsat {0} și dă click pentru a adăuga mai multe unități într-un format simultan.
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. Apasă {0} pentru a atribui simultan aceeași încărcătură pentru toate unitățile capabile de a o căra.
base/protip_9 Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera. Apasă și ține apăsat rotița mouseului sau apasă {0} pentru a roti camera.
Key English Romanian State
base/preloader_cant_load_saved_game Can't load saved game Nu se poate încărca jocul salvat
base/preloader_loading_saved_game Loading saved game… Se încarcă jocul salvat...
base/press.device#DisplayName Press
base/prevent_business_from_closing Prevent business from closing Previne închiderea afacerii
base/prevent_business_from_closing_days_left {0} days left
base/preview_check_error_constraints should be at least {0} and square
base/preview_check_error_missing No preview.png found in the mod root folder
base/preview_check_error_size should be under {0}
base/preview_check_name Preview
base/previous_month Previous month Luna anterioară
base/previous_view_hotkey Previous view
base/pro_tip Pro Tip: Sfat:
base/protip_1 Press {0} to rotate buildings before placing them. Apasă {0} pentru a roti clădirile înainte de a le plasa.
base/protip_10 The maximum size of your bank loan increases slowly over time. It can prove especially useful if your company is experiencing financial difficulties or needs to quickly expand. Capaciatea maxima a împrumutului bancar crește încet între timp. Ea se poate dovedi folositoare în special când compania ta experimentează dificultăți financiare sau are nevoie de o expansiune rapidă.
base/protip_11 Cities develop faster if all businesses are well supplied with the required goods. Orașele se dezvoltă mai repede dacă toate afacerile sunt bine aprovizionate cu marfa necesară.
base/protip_12 Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control. Atribuind vehiculele cu aceleași comenzi la aceeași rută le va face mult mai ușor de controlat pentru tine.
base/protip_13 Loading and unloading takes more time if a train's consist is much longer than the station. Încărcarea și descărcarea va lua mai mult timp dacă trenul este mai lung decât stația.
base/protip_14 A train's maximum speed is limited by the slowest unit. Viteza maximă a unui tren este limitată de cea mai înceată unitate.
base/protip_15 Businesses do not have access to your warehouses. To organize delivery, you'll need to build a road or railway station nearby. Întreprinderile nu au acces la depozitele tale. Pentru a organiza transporturi, vei avea nevoie să construiești un terminal pentur încărcături sau o stație pentru trenuri.
base/protip_16 The main purpose of conveyors is to transport goods over short distances and move products between factory machines. Scopul primar al benzilor transportoare este de a lucra pe distanțe mici si a misca produse intre fabrici si mașini.
base/protip_17 An enterprise can be saved from bankruptcy by providing financial assistance directly. O întreprindere poate fi salvată de la faliment prin furnizarea de asistență financiară direct.
base/protip_18 Excess supply volumes lead to lower returns and less demand for goods. Livrările în exces pot duce la câștiguri mai puține și o cerere mai redusă.
base/protip_19 You can buy similar vehicles using the copy tool in the depot or garage windows. If the original vehicle has a route assigned, it will also be automatically copied. Poți cumpăra vehicule similare folosind unealta de copiere din fereastra depurilor sau garajelor. Dacă vehiculul original are o rută atribuită deja, ea va fi de asemenea copiată.
base/protip_2 Press {0} to toggle the user interface. Apasă {0} pentru a comuta la interfața de utilizator.
base/protip_3 Hotkeys for the selected tool are shown on the right of the screen. Tastele rapide pentru unealta selectată sunt afișate în colțul din dreapta jos.
base/protip_4 Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity. Camioanele sunt excelente pentru transporturi de volum mic, pe rute scurte, în timpe ce trenurile sunt concepute pentru a construi rețele de lungă distanță cu o capacitate mult mai mare.
base/protip_5 Hold {0} to build more than one of the same building. Ține apăsat {0} pentru a construi mai multe clădiri de același tip.
base/protip_6 Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles. Apasă {0} pentru a vedea informații despre rețeua ta, precum conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.
base/protip_7 Hold down {0} and click to add several units to a consist at once. Ține apăsat {0} și dă click pentru a adăuga mai multe unități într-un format simultan.
base/protip_8 Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it. Apasă {0} pentru a atribui simultan aceeași încărcătură pentru toate unitățile capabile de a o căra.
User avatar kara

Suggestion added

Atribuirea vehiculelor cu aceleași ordine unei rute comune le va face mult mai ușor de controlat.

Suggested change:

Atribuindrea vehiculeleor cu aceleași comenzi la aceeași rutăordine unei rute comune le va face mult mai ușor de controlat pentru tine.
a year ago

Loading…

User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control.
Atribuind vehiculele cu aceleași comenzi la aceeași rută le va face mult mai ușor de controlat pentru tine.
2 months ago
User avatar kara

Suggestion added

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control.
Atribuirea vehiculelor cu aceleași ordine unei rute comune le va face mult mai ușor de controlat.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/protip_12
Flags
c-sharp-format
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
ro.strings.json, string 614