Translation

base/asset_editor_select_mod
English
Select a mod
Key English Czech State
base/amount_setting_off Off Vypnuto
base/amount_setting_very_high Very high Velmi velké
base/antialiasing Anti-aliasing Vyhlazování hran
base/antialiasing_setting_description Removes jagged edges. Higher values may severely affect performance Odstraní zubaté hrany. Vyšší hodnoty mohou silně ovlivnit výkon
base/any_track Any track Jakákoliv trať
base/apply Apply Použít
base/apply_for Apply changes for {0} Použít změny na {0}
base/ar.names#DisplayName Argentinas Argentinská
base/arc.railbridge#DisplayName Arc bridge Obloukový most
base/arc.roadbridge#DisplayName Arc bridge Obloukový most
base/arctic.biome#DisplayName Arctic Arktický
base/are_you_sure Are you sure? Jste si jistý?
base/area Area Oblast
base/ars.currency#DisplayName ARS ARS
base/asset_editor Asset editor Editor assetů
base/asset_editor_select_mod Select a mod
base/asset_editor_group_all_mods All mods Všechny modifikace
base/asset_editor_group_recent_mods Recent mods Poslední modifikace
base/assign_route Assign route Přiřadit trasu
base/audio Audio Audio
base/autosave Autosave Automaticky uloženo
base/autosave_interval Autosave interval Interval automatického ukládání
base/available_items Available in warehouses Dostupné
base/base_pack_description Check the Mod Browser in the main menu to extend the game with a variety of community-created content Navštit Prohlížeč módů pro úžasné komunitní výtvory
base/base_pack_title Base game Základní hra
base/beam.railbridge#DisplayName Beam bridge Nosníkový most
base/beam.roadbridge#DisplayName Beam bridge Nosníkový most
base/bg.names#DisplayName Bulgarian Bulharské
base/bgn.currency#DisplayName BGN BGN
base/biome Biome Biom
base/heating_plant.store#DisplayName Heating plant Teplárna
Key English Czech State
base/antialiasing Anti-aliasing Vyhlazování hran
base/antialiasing_setting_description Removes jagged edges. Higher values may severely affect performance Odstraní zubaté hrany. Vyšší hodnoty mohou silně ovlivnit výkon
base/any_track Any track Jakákoliv trať
base/apply Apply Použít
base/apply_for Apply changes for {0} Použít změny na {0}
base/ar.names#DisplayName Argentinas Argentinská
base/arc.railbridge#DisplayName Arc bridge Obloukový most
base/arc.roadbridge#DisplayName Arc bridge Obloukový most
base/arctic.biome#DisplayName Arctic Arktický
base/are_you_sure Are you sure? Jste si jistý?
base/area Area Oblast
base/ars.currency#DisplayName ARS ARS
base/asset_editor Asset editor Editor assetů
base/asset_editor_group_all_mods All mods Všechny modifikace
base/asset_editor_group_recent_mods Recent mods Poslední modifikace
base/asset_editor_select_mod Select a mod
base/asset_load_error_base_corrupted The game won't work without this content. Please try to verify integrity of game files.
base/asset_load_error_disable_mod_and_retry Disable mod and retry
base/asset_load_error_go_to_main_menu Go to main menu
base/asset_load_error_message An error occured while processing {0}:
base/asset_load_error_title {0} failed to load!
base/asset_load_error_verify_integrity Verify integrity of game files
base/assign_route Assign route Přiřadit trasu
base/au.names#DisplayName Australian
base/aud.currency#DisplayName AUD
base/audio Audio Audio
base/autosave Autosave Automaticky uloženo
base/autosave_interval Autosave interval Interval automatického ukládání
base/autumn_spruce.plant#DisplayName Spruce Smrk
base/autumn_stump.plant#DisplayName Stump Pařez

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/asset_editor_select_mod
Flags
c-sharp-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs.strings.json, string 28