Translation

base/asset_editor_select_mod
English
Select a mod
Key English Polish State
base/amount_setting_off Off Wyłączone
base/amount_setting_very_high Very high Bardzo wysokie
base/antialiasing Anti-aliasing Anty-aliasing
base/antialiasing_setting_description Removes jagged edges. Higher values may severely affect performance Usuwa poszarpane krawędzie. Wyższe wartości mogą znacząco wpłynąć na wydajność
base/any_track Any track Każdy tor
base/apply Apply Zatwierdź
base/apply_for Apply changes for {0} Zatwierdź zmiany dla {0}
base/ar.names#DisplayName Argentinas Hiszpańskie (Argentyna)
base/arc.railbridge#DisplayName Arc bridge Most łukowy
base/arc.roadbridge#DisplayName Arc bridge Mosty łukowe
base/arctic.biome#DisplayName Arctic Arktyczny
base/are_you_sure Are you sure? Jesteś pewien?
base/area Area Powierzchnia
base/ars.currency#DisplayName ARS ARS
base/asset_editor Asset editor Edytor zasobów
base/asset_editor_select_mod Select a mod
base/asset_editor_group_all_mods All mods
base/asset_editor_group_recent_mods Recent mods
base/assign_route Assign route Ustaw trasę
base/audio Audio Dźwięk
base/autosave Autosave Autozapis
base/autosave_interval Autosave interval Częstotliwość autozapisu
base/available_items Available in warehouses Dostępne
base/base_pack_description Check the Mod Browser in the main menu to extend the game with a variety of community-created content Sprawdź przeglądarkę modyfikacji w menu głównym, aby rozszerzyć grę poprzez modyfikacje stworzone przez społeczność
base/base_pack_title Base game Podstawa gry
base/beam.railbridge#DisplayName Beam bridge Most belkowy
base/beam.roadbridge#DisplayName Beam bridge Most belkowy
base/bg.names#DisplayName Bulgarian Bułgarskie
base/bgn.currency#DisplayName BGN BGN
base/biome Biome Biom
base/heating_plant.store#DisplayName Heating plant Ciepłownia
Key English Polish State
base/antialiasing Anti-aliasing Anty-aliasing
base/antialiasing_setting_description Removes jagged edges. Higher values may severely affect performance Usuwa poszarpane krawędzie. Wyższe wartości mogą znacząco wpłynąć na wydajność
base/any_track Any track Każdy tor
base/apply Apply Zatwierdź
base/apply_for Apply changes for {0} Zatwierdź zmiany dla {0}
base/ar.names#DisplayName Argentinas Hiszpańskie (Argentyna)
base/arc.railbridge#DisplayName Arc bridge Most łukowy
base/arc.roadbridge#DisplayName Arc bridge Mosty łukowe
base/arctic.biome#DisplayName Arctic Arktyczny
base/are_you_sure Are you sure? Jesteś pewien?
base/area Area Powierzchnia
base/ars.currency#DisplayName ARS ARS
base/asset_editor Asset editor Edytor zasobów
base/asset_editor_group_all_mods All mods
base/asset_editor_group_recent_mods Recent mods
base/asset_editor_select_mod Select a mod
base/asset_load_error_base_corrupted The game won't work without this content. Please try to verify integrity of game files.
base/asset_load_error_disable_mod_and_retry Disable mod and retry
base/asset_load_error_go_to_main_menu Go to main menu
base/asset_load_error_message An error occured while processing {0}:
base/asset_load_error_title {0} failed to load!
base/asset_load_error_verify_integrity Verify integrity of game files
base/assign_route Assign route Ustaw trasę
base/au.names#DisplayName Australian Australijskie
base/aud.currency#DisplayName AUD AUD
base/audio Audio Dźwięk
base/autosave Autosave Autozapis
base/autosave_interval Autosave interval Częstotliwość autozapisu
base/autumn_spruce.plant#DisplayName Spruce Świerk
base/autumn_stump.plant#DisplayName Stump Pień
User avatar anonymous

Suggestion added

Wybierz modyfikację

Suggested change:

Wybierz modyfikację
2 months ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Voxel Tycoon / BasePolish

Select a mod
Wybierz modyfikację
2 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/asset_editor_select_mod
Flags
c-sharp-format
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
pl.strings.json, string 28