Translation

base/computing_devices.research#Description
English
Invent first computer to win the game.
Key English Czech State
base/cities Cities Města
base/city City Město
base/city_names City names Jména měst
base/city_names_description Also defines what names will be used for station appendices, etc. Také určuje jaká jména budou použitá na pojmenování stanic, atd.
base/city_origin.house#DisplayName City origin Původ města
base/click_to_see_info Click to see info Klikni pro více info
base/close_vehicle_editor_confirmation Are you sure you want to stop configuring the vehicle? Opravdu si přeješ přestat konfigurovat toto vozidlo?
base/cny.currency#DisplayName CNY CNY
base/coal.item#DisplayName Coal Uhlí
base/coal.mine#DisplayName Coal mine Uhelný důl
base/coal_2.mine#DisplayName Coal mine Uhelný důl
base/colorblind.theme#DisplayName Colorblind-friendly Pro barvoslepé
base/common_visibility_tooltip Visible by default Ze základu viditelné
base/company_color Company color Barva společnosti
base/company_name Company name Jméno společnosti
base/computing_devices.research#Description Invent first computer to win the game. Vyzkoumej první počítač aby jsi vyhrál hru
base/computing_devices.research#DisplayName Computing devices Výpočetní zařízení
base/computing_devices.research#GoalTitle Congratulations!
You've reached the final objective
Gratulujeme! Dokončili jste hru
base/concrete.railtunnel#DisplayName Concrete tunnel Betonový tunel
base/concrete.roadtunnel#DisplayName Concrete tunnel Betonový tunel
base/concrete_beam.item#DisplayName Concrete beam Betonový nosník
base/concrete_mixer.device#DisplayName Concrete mixer Betonová míchačka
base/concrete_production.research#DisplayName Concrete production Produkce betonu
base/concrete_production_2.research#DisplayName Concrete production II Produkce betonu II
base/configure_vehicle Reconfigure Rekonfigurace
base/configure_budget_total_tooltip Configure
base/construction.research#DisplayName Construction Konstrukce
base/construction_2.research#DisplayName Construction II Konstrukce II
base/construction_3.research#DisplayName Construction III Konstrukce III
base/construction_materials_production.research#DisplayName Construction materials production Produkce konstrukčních materiálů
base/construction_materials_production_2.research#DisplayName Construction materials production II Produkce konstrukčních materiálů II
Key English Czech State
base/city_window_overview_tab_economy_card Fund new business
base/click_to_rename Click to rename
base/click_to_see_info Click to see info Klikni pro více info
base/close_all_windows_hotkey Close all windows Zavřít všechna okna
base/close_vehicle_editor_confirmation Are you sure you want to stop configuring the vehicle? Opravdu si přeješ přestat konfigurovat toto vozidlo?
base/cny.currency#DisplayName CNY CNY
base/coal.item#DisplayName Coal Uhlí
base/coal.mine#DisplayName Coal mine Uhelný důl
base/coal_2.mine#DisplayName Coal mine Uhelný důl
base/collapse_window Collapse
base/colorblind.theme#DisplayName Colorblind-friendly Pro barvoslepé
base/coming_soon Coming soon Již brzy
base/common_visibility_tooltip Visible by default Ze základu viditelné
base/company_color Company color Barva společnosti
base/company_name Company name Jméno společnosti
base/computing_devices.research#Description Invent first computer to win the game. Vyzkoumej první počítač aby jsi vyhrál hru
base/computing_devices.research#DisplayName Computing devices Výpočetní zařízení
base/computing_devices.research#GoalTitle Congratulations!
You've reached the final objective
Gratulujeme! Dokončili jste hru
base/concrete.railtunnel#DisplayName Concrete tunnel Betonový tunel
base/concrete.roadtunnel#DisplayName Concrete tunnel Betonový tunel
base/concrete_beam.item#DisplayName Concrete beam Betonový nosník
base/concrete_mixer.device#DisplayName Concrete mixer Betonová míchačka
base/concrete_production.research#DisplayName Concrete production Produkce betonu
base/concrete_production_2.research#DisplayName Concrete production II Produkce betonu II
base/configure_budget_total_tooltip Configure
base/configure_vehicle Reconfigure Rekonfigurace
base/console_clear Clear
base/console_click_to_open Click to open console
base/console_error_occured Error occured
base/console_press_to_toggle {0} to toggle console
User avatar anonymous

Suggestion added

Dokonči výzkum počítače, aby jsi vyhrál hru.

Suggested change:

Vyzkoumej prvníDokonči výzkum počítače, aby jsi vyhrál hru.
2 years ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Vynalezněte první počítač, abyste vyhráli hru.

Suggested change:

Vyzkoumejnalezněte první počítač, aby jsiste vyhráli hru.
2 years ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Voxel Tycoon / BaseCzech

Invent first computer to win the game.
Dokonči výzkum počítače, aby jsi vyhrál hru.
2 years ago
User avatar Shweik

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BaseCzech

Invent first computer to win the game.
Vynalezněte první počítač abyste vyhráli hru.
2 years ago
User avatar None

Suggestion added

Voxel Tycoon / BaseCzech

Invent first computer to win the game.
Vynalezněte první počítač, abyste vyhráli hru.
2 years ago
User avatar Ghost4Man

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BaseCzech

Invent first computer to win the game.
Vyzkoumej první počítač, abys vyhrál hru
2 years ago
User avatar Ghost4Man

Suggestion added

Voxel Tycoon / BaseCzech

Invent first computer to win the game.
Vyzkoumej první počítač, abys vyhrál hru
2 years ago
User avatar Shweik

Suggestion added

Voxel Tycoon / BaseCzech

Invent first computer to win the game.
Vynalezněte první počítač abyste vyhráli hru.
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
base/computing_devices.research#Description
Flags
c-sharp-format
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
cs.strings.json, string 107