Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Base
Voxel Tycoon
Project website voxeltycoon.xyz
Translation license proprietary Base Voxel Tycoon
Languages 1
Source strings 1,694
Source words 6,027
Source characters 35,550
Hosted strings 1,613
Hosted words 5,914
Hosted characters 34,878
User avatar negative_delta0

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Every 60 days
Co 60 dni
16 minutes ago
User avatar negative_delta0

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Every 30 days
Co 30 dni
17 minutes ago
User avatar negative_delta0

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Never
Nigdy
17 minutes ago
User avatar negative_delta0

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now?
Niektóre modyfikacje wymagają ponownego uruchomienia gry przed zabawą. Uruchomić ponownie teraz?
17 minutes ago
User avatar negative_delta0

Translation changed

Voxel Tycoon / BasePolish

Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now?
Niektóre modyfikacje wymagają przeładowania gry aby móc z nich korzystać. Czy załadować grę ponownie?
17 minutes ago
User avatar negative_delta0

Suggestion accepted

Voxel Tycoon / BasePolish

Some mods require the game to be reloaded before they can be played with. Reload now?
Niektóre modyfikacje potrzebują, aby gra została przeładowana, zanim będzie można z nimi grać. Przeładować teraz wymagają przeładowania gry aby móc z nich korzystać. Czy załadować grę ponownie?
17 minutes ago
User avatar negative_delta0

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Other
Inne
17 minutes ago
User avatar negative_delta0

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Ambient volume
Głośność otoczenia
17 minutes ago
User avatar negative_delta0

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Camera effects
Efekty kamery
17 minutes ago
User avatar negative_delta0

Suggestion removed

Voxel Tycoon / BasePolish

Unprofitable warnings
Ostrzeżenia o nieopłacalności
18 minutes ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity