User avatar Hellioob

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Acceleration
УскоряванеНапред
7 hours ago
User avatar Hellioob

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Scales with UI, but moving affected by the game performance
Мащабира се с интерфейса, но движението зависи от производителността на играта.
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Scales with UI, but moving affected by the game performance
Мащабира се с интерфейса, но движението зависи от производителността на играта.
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Use software cursor
Използвай програмен курсор
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Station removed
Станцията е премахната
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Remove from favorites
Премахни от любими
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Add to favorites
Добави в любими
7 hours ago
User avatar Hellioob

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Some stations can't be reached due to a lack of vehicles
Някой станции не може да бъде достигнати поради липса на ПС.
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Some stations can't be reached due to a lack of vehicles
Някой станции не може да бъде достигнати поради липса на ПС.
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

other
други
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

to {0} from {1}
на {0} от {1}
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

to {0}
на {0}
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

from {0}
от {0}
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Enable cloud sync
Вкл. синхронизация в облака
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

{0} from {1} to {2}
{0} от {1} на {2}
7 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Outputting
Краен продукт
8 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Split by destination
Разделяне по дестинация
8 hours ago
User avatar Hellioob

New translation

Voxel Tycoon / BaseBulgarian

Mail
Поща
8 hours ago
User avatar alt

New translation

Voxel Tycoon / BaseJapanese

Scales with UI, but moving affected by the game performance
UIに合わせてスケールしますが、ゲームパフォーマンスの影響を受けます
12 hours ago
User avatar alt

New translation

Voxel Tycoon / BaseJapanese

Use software cursor
ソフトウェアカーソルを使用
12 hours ago

Search