User avatar andrewpey

Source string changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Create new game save
4 weeks ago
User avatar andrewpey

New strings to translate

Voxel Tycoon / BaseRomanian

New strings to translate a month ago
User avatar andrewpey

Resource update

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Resource update a month ago
User avatar MaximBarminov

New string to translate

Voxel Tycoon / BaseRomanian

New string to translate 2 months ago
User avatar MaximBarminov

Resource update

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Resource update 2 months ago
User avatar andrewpey

New strings to translate

Voxel Tycoon / BaseRomanian

New strings to translate 2 months ago
User avatar andrewpey

Resource update

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Resource update 2 months ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Click and hold the mouse wheel or press {0} keys to rotate the camera.
Apasă și ține apăsat rotița mouseului sau apasă <b>CTRL</b> + butoanele <b>WASD</b>{0} pentru a roti camera.
2 months ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Hold {0} to simultaneously assign the same cargo to all units capable of carrying it.
Apasă <b>SHIFT</b>{0} pentru a atribui simultan aceeași încărcătură pentru toate unitățile capabile de a o căra.
2 months ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Hold down {0} and click to add several units to a consist at once.
Ține apăsat <b>SHIFT</b>{0} și dă click pentru a adăuga mai multe unități într-un format simultan.
2 months ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Press {0} to see more information about your network, such as the contents of warehouses and loads of vehicles.
Apasă <b>ALT</b>{0} pentru a vedea informații despre rețeua ta, precum conținutul depozitelor și încărcătura vehiculelor.
2 months ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Hold {0} to build more than one of the same building.
Ține apăsat <b>SHIFT</b>{0} pentru a construi mai multe clădiri de același tip.
2 months ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Trucks are excellent for low-volume, shorter routes, while trains are more suitable for building long-distance networks with much higher capacity.
Camioanele sunt excelente pentru transporturi de volum mic, pe rute scurte, în timpe ce trenurile sunt concepute pentru a construi rețele de lungă distanță cu o capacitate mult mai mare.
2 months ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Press {0} to toggle the user interface.
Apasă <b>F1</b>{0} pentru a comuta la interfața de utilizator.
2 months ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Assigning vehicles with the same orders to a common route will make them much easier for you to control.
Atribuind vehiculele cu aceleași comenzi la aceeași rută le va face mult mai ușor de controlat pentru tine.
2 months ago
User avatar andrewpey

Translation changed

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Press {0} to rotate buildings before placing them.
Apasă <b>R</b>{0} pentru a roti clădirile înainte de a le plasa.
2 months ago
User avatar andrewpey

New strings to translate

Voxel Tycoon / BaseRomanian

New strings to translate 2 months ago
User avatar andrewpey

Resource update

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Resource update 2 months ago
User avatar andrewpey

New strings to translate

Voxel Tycoon / BaseRomanian

New strings to translate 2 months ago
User avatar andrewpey

Resource update

Voxel Tycoon / BaseRomanian

Resource update 2 months ago

Search